Choose language:

Grading mincí, medailí a bankoviek

Čo je grading?

Grading je proces overenia pravosti, určenia stavu a "zaslabovania" (vloženie do priehľadného púzdra) zberateľských mincí a bankoviek. Zjednodušene povedané, výsledkom gradingu je certifikácia daného predmetu s určením jeho stavu. Má zaručiť, že minca alebo bankovka bola skontrolovaná odborníkmi, ktorí potvrdili jej pravosť a zhodnotili jej stav. Grading zahŕňa kompletný proces, pozostávajúci z týchto krokov:

  • overí sa pravosť predmetu,
  • určí sa jeho skutočný stav,
  • predmet je vložený do puzdra, tvz. slabu, ktorý nie je možné bez zničenia otvoriť. Slaby obsahujú základné informácie o minci alebo bankovke, jej hodnotenie a unikátne číslo od certifikačnej autority. Vďaka certifikačnému číslu sú informácie o zberateľskom predmete dostupné na celom svete.

 Grading realizuje tím nestranných odborníkov v danej oblasti. Experti sú vyberaní veľmi starostlivo tak, aby poskytovali na certifikovaný predmet nestranný názor a neboli ovplyvniteľní. Nemôžu sa teda venovať vlastnému nákupu a predaju a musia dodržiavať prísne postupy, ktoré im bránia ovplyvňovať zhodnotenie stavu predmetov. Certifikované môžu byť mince, medaily aj bankovky.

slabs

Grading – získajte certifikát s ohodnotením

Sme autorizovaným partnerom spoločnosti Numismatic Guaranty Company (NGC), ktorá je najväčšou spoločnosťou na svete pre overenie pravosti, určenie stavu a slabovania mincí a medailí a spoločnosti Paper Money Guaranty (PMG), ktorá je najväčšou spoločnosťou na svete pre overenie pravosti, určenie stavu a slabovania bankoviek . V prípade, že máte záujem o službu gradingu Vašich mincí, medailí alebo bankoviek, neváhajte nás kontaktovať. 

NGC PMG

Numismatic Guaranty Company (NGC)

Numismatic Guaranty Company (NGC) je najväčšou spoločnosťou na svete pre overenie pravosti, určenie stavu a zaslabovania mincí a medailí.  Od roku 1987 NGC certifikovala viac ako 50 miliónov mincí. Mince s certifikátom NGC sú kryté komplexnými zárukami pravosti a kvality, čo dáva kupujúcim väčšiu dôveru. Každá minca s certifikáciou NGC má pridelené jedinečné certifikačné číslo, vďaka ktorému sú informácie o minci dostupné na celom svete.

Paper Money Guaranty (PMG)

Paper Money Guaranty (PMG) je najväčšou spoločnosťou na svete pre overenie pravosti, určenie stavu a zaslabovania bankoviek s viac ako 6 miliónmi certifikovaných bankoviek. Každá bankovka s certifikáciou PMG má pridelené jedinečné certifikačné číslo, vďaka ktorému sú informácie o bankovke dostupné na celom svete. Bankovky s certifikáciou PMG sú tiež kryté komplexnými zárukami pravosti a kvality, čo dáva kupujúcim väčšiu dôveru.

slabbed 100 dollar bill

Grading mincí, medailí aj bankoviek – cenník

grading cennik