Vyberte si jazyk:

Kategórie

Ako pandémia ovplyvnila investičné správanie na zberateľskom trhu?

Elizej Macho odpovedá na vaše otázky

Aká je situácia na zberateľskom trhu počas pandémie?

Trh sa správa spôsobom, ako keby bežným pracujúcim ľuďom vzrástol disponibilný príjem. Predmety, ktoré stáli pred pandémiou stovky EUR, stoja dnes tisíce. Do cenovej úrovne zhruba 2000 EUR vzrástlo cenovo všetko enormne rýchlo. Horný segment špičkových vzácnych mincí, ktorý sa v dlhodobom horizonte vždy zhodnocuje najviac, rástol slušne, ale zaostal. Zdá sa, že tzv. „smart money“ vyčkávajú na cenové poklesy rôznych aktív v núdzi, ktoré krízy prinášajú. Zatiaľ sa žiadne panické výpredaje nedejú, ale čierne labute zvyčajne neprichádzajú očakávane.

Rozpredávali ľudia svoje zbierky?

Bohužiaľ, nie. Na trh neprichádza zvýšené množstvo materiálu, ktorý by pomohol uhasiť zberateľský a investorský hlad. Na trhu stále vládne značná asymetria, keď kupujúcich je násobne viac ako predávajúcich. U špičkových predmetov často ani enormné cenové nárasty nie sú motiváciou predávať. Ide o zložku majetku, ktorú sa vypláca akumulovať roky, ba až generácie. Vzácne mince dokážu výnosnosťou prekonať benchmarkový akciový index S&P 500 pri polovičnej volatilite. Ich korelačné vlastnosti v diverzifikovanom portfóliu prinášajú investorom dobrý spánok aj v najťažších rokoch.

dukat Karla Egona Furstenberga

Dukát Karla Egona Fürstenberga z roku 1772 sa v Aukcii #27 vydražil za 99 000 eur. Vyvolávacia cena dukátu začínala na sume 10 000 eur, pričom konečná predajná cena prekonala očakávania trojnásobne.

Nakoľko ľudia investovali do zlata počas pandémie?

Ľudia spanikárili a chceli kúpiť zlato za akúkoľvek cenu, keď prišli prvé lockdowny. Zastavila sa špedícia po planéte a nebolo možné ho fyzicky doručovať zo zámoria. Museli sme sa spoľahnúť na domáce zásoby, ktoré boli vzhľadom na dopyt veľmi limitované. Vysvetľovať investorom, že majú nakupovať postupne v čase pokoja a priaznivých podmienok, prípadne po korekciách a priemerovať cenu, je ako vysvetľovať bábätku, že si nemá do úst pchať špinavé ruky. 99% z nich to robí presne naopak. V pokojných časoch eliminujú všetky riziká zo svojej mysle a nenakupujú. V neistých časoch a prudkých nárastoch cien panikária a naskakujú s adekvátnymi zraneniami do rýchlo idúceho vlaku. Po upokojení situácie často opäť zabúdajú, predávajú za nižšie ceny a realizujú straty. Neuvedomujú si, že raz môže prísť situácia, keď sa zhmotní viacero rizík, ktorým prikladajú malú pravdepodobnosť a vtedy už nenakúpia vôbec.

Aké tendencie mali ľudia, ktorí sa venujú zberateľstvu počas pandémie?

Nákupný apetít zberateľov aj investorov v období pandémie značne vzrástol, aj keď nie rovnomerne naprieč segmentami. Absencia rastúcej ponuky spôsobila globálny rast cien. Situácia zatiaľ, bohužiaľ, pretrváva. Privítal by som upokojenie na trhu a ideálne aj nejaké impulzívne realizácie ziskov v podobe predajov. Trh by ich dnes bez zaváhania absorboval. Numizmatický trh je známy svojou stabilitou a nízkou volatilitou.  

maple leaf 1 unca

Obľubený produkt investičného zlata - Maple Leaf 1 unca

Aký ďalší vývoj je možné očakávať?

Keďže ide o vzácne predmety s veľmi obmedzenou ponukou, neočakávam žiadne veľké korekcie ani výpredaje. 150 rokov cenového vývoja vzácnych mincí vyzerá ako vyhladená exponenciála. Očakávam korekciu segmentu bežných mincí v horších zachovalostiach a stagnáciu segmentu lacnejších mincí už tento rok. Drahé a vzácne mince, ktoré rástli uváženejšie, čaká podľa môjho názoru skokový rast už v najbližšej päťročnici. Nielenže v relatívnych hodnotách zaostali, ale ich ponuka na trhu klesá. Do toho prichádzajú možnosti rozdrobenia vlastníctva medzi viacerých majiteľov v podobe kolektívneho investovania alebo v budúcnosti NFT (non-fungible tokens), ktoré prinesú viac globálneho dopytu od množstva malých investorov. Títo sa budú chcieť zviesť jednak na jedinečných charakteristikách dovtedy nedostupného aktíva a jednak diverzifikovať svoj majetok do rôznych foriem aktív, ktoré prinášajú okrem zaujímavého potencionálneho výnosu aj pozitívnu karmu. Zelené projekty, podpora umenia, kultúrneho dedičstva, vzdelávania talentovaných detí, vedy a výskumu a pod.

 

Aký bol objem dražieb počas pandémie? 

Pandémia koronavírusu mala dopad aj na objemy realizované v aukčných predajoch. Nie každý aukčný dom bol vôbec schopný zostaviť aukčnú ponuku, respektíve risknúť predaj špičkového zberateľského materiálu len vo virtuálnom prostredí bez sálových účastí. Dražby cez internet s podporou narýchlo vybudovaných call centier sa nakoniec ukázali byť dobrým ťahom. Účasť klientov bola rekordná, rovnako ako objem nových klientov prihlásených do dražieb. Zníženie objemu predaného materiálu zhruba o 26% v roku 2020 tak ruka v ruke s rekordným apetítom priniesla signifikantné cenové nárasty. V roku 2019 československé aukčné domy predali v aukciách numizmatické zberateľské predmety za 19,6 mil. EUR a v roku 2020 vo finále iba za 14,5 mil. EUR. Útlm bol zaznamenaný aj v priamych obchodoch z rovnakých dôvodov. Predal by sa bez problémov až trojnásobný objem, keby bola ponuka. Bariéry v ponuke materiálu na trhu sa vyskytli jednak kvôli obmedzeniam v cestovaní, a teda obmedzenom príleve materiálu zo zahraničia, a jednak klienti zadržiavali kvalitný materiál. Aj pri rastúcich cenách ich ochota predávať naďalej klesala. V roku 2021 sa situácia zastabilizovala. Aukčné domy prijali online formu ako adekvátny ekvivalent sálových aukcií a aj napriek pandémii realizovali aukčný predaj v štandardnom rozsahu. Efekt “predajov z núdze” sa prekvapivo vôbec neprejavil. Naopak na trhu sa objavujú noví silní klienti v snahe diverzifikovať a ochrániť si svoj majetok. Konkrétny objem predaja zberateľských predmetov českých a slovenských aukčných domov za rok 2021 zverejníme už čoskoro.

AUTOR: Elizej Macho, výkonný riaditeľ

autor

Elizej je spoluzakladateľom a riadiacim partnerom spoločnosti. Jeho fascinácia mincami a peniazmi začala v rannom detstve. K systematickému zbieraniu ho priviedol starý otec, ktorý bol zakladateľom zberateľskej tradície v rodine. Odborne a znalecky sa venuje širokému obdobiu od keltských mincí z našich území až po moderné razby 20. storočia. Renesančné a barokové medaily a skúšobné razby sú jeho užšou špecializáciou. Predošlé skúsenosti z analýz finančných trhov, tradingu a portfolio manažmentu vyústili do jeho pozície stratéga a manažéra trhových rizík v skupine Macho & Chlapovič.

V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúcich sa zberateľstva alebo investícií, pošlite nám ich na marketing@machochlapovic.com

 

image

1 824

produktov ihneď k odberu

image

7 000+

spokojných zákazníkov

image

45

zrealizovaných aukcií

image

1 140 000

najdrahšia predaná položka v aukcii