Vyberte si jazyk:

Prečo investovať do numizmatiky?

Zberateľstvo z lásky aj z rozumu

Numizmatické zbierky sú dobrým uchovávateľom a prenášateľom hodnoty majetku cez generácie.

V pravom zberateľstve je prvoradá cieľavedomosť a systematickosť budovania zbierky. Trpezlivosť a čakanie na výnimočné kúsky, pokora a snaha neustále sa vzdelávať. Orientovať sa v trendoch na trhu je nevyhnutné. Pomáhame klientom rozpoznať, čo má väčší potenciál zhodnotenia a čo je pre zberateľa skôr srdcová záležitosť. Pri dobrej znalosti trhu sa dajú zhodnotiť peniaze investované do mincí aj v krátkodobom horizonte.

auctions

Výhody investovania do vzácnych mincí

V dlhodobom horizonte majú potenciál vyššieho výnosu ako drahé kovy, dlhopisy či akcie.

Výnosnosť vzácnych mincí za posledných 20 rokov a nízka volatilita výnosov je impozantná. V porovnaní s výnosmi z investícií do nehnuteľností, akciového trhu FTSE a zlata je markantná. Vzácne mince zarobili svojim vlastníkom takmer 3-krát viac ako portfólio alternatívnych investícií. Nevlastníte iba drahý kov, ale umenie v drahom kove, kus histórie, autentický zberateľský predmet, ktorý prešiel mnohokrát veľmi zaujímavými zbierkami.

„5000 rokov vládli drahé kovy v rôznej forme na piedestálu ako peniaze.“

Krása a hodnota ukrytá v kove

Mince a medaile nás sprevádzajú od antiky cez stredovek až po novovek.

Prevedú nás začiatkom modernej civilizácie, jej expanziou, rastom aj pádom impérií. Ukážu nám mnoho socioekonomických paralel a súvislostí. Rozšíria nám obzory mimo mainstream a budú nás sprevádzať na ceste k samotnému kritickému uvažovaniu a syntéze svojho jedinečného svetonázoru. Každá minca má svoj príbeh. Umelecká hodnota, ikonografia, jedinečný rukopis robia mince vzácnymi. Drahý kov tvorí ich vnútornú hodnotu.

Umelecká hodnota, vzácnosť, vydarenosť, kvalita zachovanosti a rodokmeň sú dôležitými atribútmi ich ceny.

Vzácne mince v číslach

Coutts, investičný dom a banka, ktorá sa stará o majetky britskej kráľovskej rodiny, európskej aristokracie a top klientely, za 11 rokov zaznamenala zhodnotenie vzácnych mincí o takmer 225%.

Zo 14 hodnotených kategórií boli najvýnosnejšími aktívami od roku 2005 automobilové veterány a vzácne mince. Avšak jediným aktívom, ktoré nezaznamenalo ani v jednom roku pokles, boli práve vzácne mince.

Rast hodnoty vzácnych mincí je stabilný. Málokto predáva. Vyjednávacia sila je na strane predávajúceho. A nepredáva sa lacnejšie, ako sa nakúpilo. To je svet vzácnych mincí.

A funguje to tak viac-menej po stáročia. Je to, samozrejme, ovplyvnené taktiež externým prostredím, dlhodobou monetárnou expanziou a faktom, že ide o luxusné nóbl aktívum.