Vyberte si jazyk:

Ako dražiť?

Účasť priamo v sále

 • registrácia priamo na mieste
 • autentická atmosféra priameho draženia
 • všetky položky sú k dispozícií počas celej aukcie
Ak sa plánujete zúčastniť aukcie osobne v sále, registráciu vykoná náš pracovník priamo na mieste pred začatím aukcie.

Pripravte si, prosím, platný doklad totožnosti. Pri registrácii budete požiadaný o vyplnenie registračného formulára a GDPR súhlasu. V rámci registrácie Vám bude pridelené dražobné číslo, na ktoré budete môcť dražiť. Svoj záujem o príhod zrealizujete tradične zdvihnutím svojho aukčného čísla tak, aby ho licitátor videl. Na záver každej položky licitátor uvedenie finálnu vydraženú sumu a dražobné číslo úspešného dražiteľa.

klienti klienti numizmatika

Účasťou priamo v sále získate tieto výhody:

 • 1Obhliadky materiálu sú v sále k dispozícií hodinu pred začiatkom aukcie a rovnako aj počas trvania aukcie.
 • 2Pri rovnakom príhode viacerých dražiteľov má oproti držiteľovi cez internet prednosť dražiteľ v sále.
 • 3Počas alebo po skončení aukcie si môžete vyzdvihnúť faktúru alebo zrealizovať platbu v hotovosti do 5 000 eur.
 • 4Pri vydražení položiek v kumulatívnej hodnote vyššej ako 10 000 EUR vrátene aukčnej prirážky musí každý klient absolvovať proces kontroly klienta v zmysle zákonných KYC postupov (Know Your Customer). Pri Vašej osobnej účasti na aukcii môžete ušetriť Váš čas tým, že tento proces absolvujete priamo na aukcii.
clienti

Draženie cez telefón

 • registrácia emailom min. 3 dni vopred
 • v sále za Vás draží telefonista
Pokiaľ máte záujem o draženie v sále na telefón, kontaktujte nás, prosím, v dostatočnom predstihu, najneskôr 3 dni pred konaním aukcie.

Pri registrácii budete požiadaný o zaslanie vyplneného registračného formulára , GDPR súhlasu a skenu dokladu totožnosti. V deň aukcie Vás bude vopred kontaktovať náš telefonista, aby sa Vám predstavil a následne Vás bude kontaktovať pár minút pred položkami, ktoré sa chystáte dražiť. Telefonista bude na aukcii za Vás realizovať príhody, akoby ste boli priamo v sále.

Draženie po telefóne prináša nasledujúce výhody:

 • 1Nemusíte sledovať celú aukciu a riskovať, že zmeškáte draženie položky, o ktorú ste mali záujem.
 • 2Nemusíte cestovať a ani neriskujete problémy s pripojením na internet.
 • 3V prípade technických problémov počas hovoru môže licitátor chvíľu počkať alebo predmet preskočiť a znova sa k nej vrátiť neskôr.

Draženie cez on-line aukčnú platformu

 • registrácia online min. 24 hodín vopred
 • kreditný limit vo výške 10 000 eur
 • možnosť požiadať o navýšenie kreditného limitu min. 3 dni pred aukciou
 • možnosť dražiť v reálnom čase alebo podaním limitov pred začatím aukcie
clienti

Som nový dražiteľ

Ak sa plánujete zúčastniť aukcie on-line, zaregistrujte sa, prosím, cez našu on-line aukčnú platformu, ktorá je k dispozícii na tejto adrese.

Urobte tak, prosím, v dostatočnom predstihu, minimálne 24 hodín pred začiatkom aukcie. Registráciou získate kredit vo výške 10 000 eur. Ak máte záujem o vyšší kreditný limit, kontaktujte nás, prosím, v dostatočnom predstihu, najneskôr 3 dni pred konaním aukcie. Aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, môžeme od Vás požadovať dodatočné informácie preukazujúce Vašu identitu, referencie, finančné zabezpečenie atď.

Som registrovaný dražiteľ

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali, prosím, skontrolujte a aktualizujte si svoje údaje, ako aj svoj kreditný limit, aby ste si zaistili bezproblémový priebeh aukcie.

Pred vstupom do aktuálnej aukcie budete musieť odsúhlasiť aktuálne aukčné podmienky. Ak máte záujem o vyšší kreditný limit, kontaktujte nás, prosím, v dostatočnom predstihu, najneskôr 3 dni pred konaním aukcie. Aby sme mohli posúdiť Vašu žiadosť, môžeme od vás požadovať dodatočné informácie preukazujúce Vašu identitu, referencie, finančné zabezpečenie, atď

clienti

3 kroky k úspešnému draženiu

 • 1

  zaregistrujte sa cez našu on-line aukčnú platformu, ktorá je k dispozícii na tejto adrese.

 • 2Emailom Vám bude doručený odkaz. Kliknutím naň dokončíte svoju registráciu.
 • 3V deň konania aukcie sa prihlásite pomocou svojich prihlasovacích údajov do on-line aukčnej platformy a môžete dražiť.

Ako prebieha dražba online?

Po úspešnej registrácii sa v deň konania aukcie stačí už len prihlásiť do on-line aukčnej platformy. K dispozícií máte voľbu jazyka – slovenčina, čeština a angličtina.

Po kliknutí na „Aktuálna aukcia“ budete vidieť aktuálnu draženú položku a jej vyvolávaciu cenu. Takisto si môžete zapnúť zvuk, ktorý sa prenáša live priamo zo sály. Keď sa chcete zapojiť do dražby, stačí len kliknutím potvrdiť Váš príhod.

Všetko, čo potrebujete, je len aktuálna verzia internetového prehliadača, napr. Mozilla, Safari, Firefox, Google Chrome alebo Microsoft Explorer. Do aukcie sa môžete zapojiť prostredníctvom Vášho smartfónu, tabletu, notebooku alebo počítača. Nie je potrebné inštalovať žiadne ďalšie doplnky ako Java, Flash a pod.

computer

Limitné ponuky

Registrovaní účastníci môžu prostredníctvom našej on-line aukčnej platformy dražiť v aukcii v reálnom čase alebo podávať svoje limitné ponuky pred začatím aukcie.

Svoje limitné ponuky môžete zadať pred aukciou prostredníctvom našej on-line aukčnej platformy. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že Váš kreditný limit je spoločný pre draženie cez cez on-line aukčnú platformu ako aj pre limitné ponuky.

Výhody aj riziká draženia cez on-line aukčnú platformu:

 • Na aukcii sa môžete jednoducho zúčastniť z pohodlia Vašej obývačky, z pláže alebo akéhokoľvek iného miesta. Stačí Vám prístup na internet, včasná registrácia a včasné schválenie navýšenia kreditného limitu.
 • Limitné ponuky majú prednosť. Pri rovnakom príhode viacerých dražiteľov má limitná ponuka prednosť pred dražiteľmi v sále a na internete. Upozorňujeme však, že naopak oproti držiteľovi cez internet má prednosť dražiteľ v sále.
 • Draženie cez on-line aukčnú platformu zo sebou prináša aj riziká spojené s prípadným výpadkom internetu alebo inými technickými problémami. A v prípade, že zmeškáte položku, ktorú ste mali záujme dražiť, už nie je možné sa k nej vrátiť.

Všetky uvedené informácie a lehoty platia pre fyzickú osobu. Ak sa želáte dražiť ako právnická osoba, pozrite si podmienky a lehoty draženia pre právnickú osobu.

Aktuálna aukcia

Pozrite si prebiehajúcu aukciu