Vyberte si jazyk:

Aktuálne aukcie

Aukcia #29

Antika | Stredovek | Sedmohradsko | Obdobie vlády Habsburgovcov | Československo | Svetové mince | Vyznamenania a odznaky | Bankovky


14.10.2022

Mandarin Oriental Hotel Prague

Nebovidská 459/1, Malá Strana, Praha 1


Registrácia na aukciu

Aukčné podmienky

stiahnuť súbor

Limitný lístok

stiahnuť súbor

GDPR súhlas

stiahnuť súbor

Pokyny k účasti na Aukcii


Podmienky účasti

Zúčastniť sa aukcie a nadobudnúť kúpou tovar je možné len svojim menom a na svoj účet; zastúpenie je vylúčené. Účasť na aukcii je podmienená identifikáciou záujemca o účasť na aukcii a jeho riadnu registráciou.


Ak plánujete dražiť na právnickú osobu, pripravte si prosím aj originály príslušných dokumentov (výpis z obchodného registra a pod.), za účelom identifikácie osoby oprávnenej konať za právnickú osobu a identifikácie skutočných majiteľov právnickej osoby. Kontaktujte nás, prosím, v dostatočnom predstihu, najneskôr 7 pracovných dní pred konaním aukcie.

 

Registrácia na aukciu

Účasť v sále:

Ak sa plánujete zúčastniť aukcie osobne v sále, registráciu vykoná náš pracovník priamo na mieste pred začatím aukcie. Pripravte si prosím platný doklad totožnosti. Pri registrácii budete požiadaný o vyplnenie registračného formulára a GDPR súhlasu.


Pokiaľ máte záujem o draženie v sále na telefón, kontaktujte nás, prosím, v dostatočnom predstihu, najneskôr 3 dni pred konaním aukcie.


Účasť na diaľku: 

Ak sa plánujete zúčastniť aukcie on-line, zaregistrujte sa, prosím, cez našu on-line aukčnú platformu, ktorá je k dispozícii na tejto adrese. Urobte tak prosím v dostatočnom predstihu. Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali, prosím skontrolujte a v prípade potreby si aktualizujte svoje údaje, ako aj svoj kreditný limit, aby ste si zaistili bezproblémový priebeh aukcie. Ak máte záujem o vyšší kreditný limit, kontaktujte nás, prosím, v dostatočnom predstihu, najneskôr 3 dni pred konaním aukcie. Aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, môžeme od vás požadovať dodatočné informácie preukazujúce Vašu identitu, referencie, finančné zabezpečenie atď.


Registrovaní účastníci môžu prostredníctvom našej on-line aukčnej platformy dražiť v aukcii v reálnom čase alebo podávať svoje limitné ponuky pred začatím aukcie.


Obhliadky aukčného materiálu

Pred aukciou poskytujeme možnosť osobne si pozrieť dražené položky. Dražiteľ tak má možnosť sám posúdiť stav a hodnotu predmetov, o ktoré má záujem. Prehliadky sa konajú v priestoroch našich predajní (Bratislava a Praha) v termínoch, ktoré sú uvedené v aukčnom katalógu. Okrem toho je možné si všetky položky prehliadnuť tiež v aukčnej sále v deň konania aukcie (pred aj v priebehu konania aukcie).


lots viewing


Dôležité právne informácie

V súlade s platnou právnou úpravou v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, vyhodnocujeme podľa zákonných kritérií pri každej transakcii mieru rizika legalizácie. Účastník je pri registrácii informovaný o povinnosti - v ktoromkoľvek štádiu priebehu aukcie ako aj po ukončení aukcie - poskytnúť nám súčinnosť a informácie potrebné na ich identifikáciu a v zákonnom rozsahu aj ďalšie informácie potrebné na posúdenie miery rizika legalizácie (údaje pracovné, hospodárske či finančného charakteru apod .).


Riadna úhrada príslušných daní, ciel a poplatkov splatných v zahraničí je zodpovednosťou kupujúceho. Pri vývoze predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia je povinnosťou kupujúceho zaobstarať si na vlastné riziko a vlastné náklady príslušné osvedčenia k vývozu. Po osobitnej dohode poskytneme kupujúcemu za odplatu službu obstarania osvedčenia k vývozu.


Všetky poskytnuté informácie spracovávame v súlade s GDPR výhradne za účelom dodržiavania zákonných povinností, ktorým podliehame.

Články spojené s aukciou

Blog post img

august 11, 2022

Skúšobné razby v Aukcii #29

Predstavujeme položky aukcie

Blog post img

apríl 28, 2022

Päťkrát viac ako pred desiatimi rokmi...

Zlatá medaila 1686 - Oslobodenie Budína od Turkov

Blog post img

apríl 27, 2022

10 Kč 1993 variant malé Kč

Ako ho rozoznať?

Blog post img

apríl 26, 2022

Skúšobná razba 20 Kč 1938 predaná za 288 000 EUR

V jarnej aukcii sa dražilo hneď niekoľko vzácnych skúšobných razieb

Blog post img

apríl 25, 2022

eLive aukcie štartujú už dnes

V eLive aukcii sa bude dražiť vyše 1 500 položiek

Blog post img

apríl 24, 2022

Predajná cena sady zlatých a strieborných medailí dosiahla osemnásobok ceny vyvolávacej

Blog post img

apríl 23, 2022

10 dukát Albrechta z Valdštejna predaný za 432 000 eur

Blog post img

apríl 23, 2022

Aukcia #28 na TN Live

Reportáž

Blog post img

apríl 18, 2022

Výnimočná zbierka nielen drobných mincí Leopolda I. v aukcii #28 eLive

Predstavujeme položky eLive aukcie

Blog post img

apríl 06, 2022

Extrémne vzácne platinové medaily

Predstavujeme položky aukcie