Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Služby
 • >
 • Výskumná a publikačná činnosť
 • Výskumná a publikačná činnosť

  Zameriavame sa hlavne na mapovanie a popisovanie razieb mincí a medailí z území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie v historickom kontexte politických a ekonomických prepojení v rámci Európy.

  Na Čechy a na Slovensko nazeráme jednak z pohľadu produkčnej kapacity drahých a ušľachtilých kovov s markantným ekonomickým významom, a tiež ako na historické územia s bohatou umeleckou tvorbou svetového významu. Profesionálne pokrývame európske razby od keltov, cez ranný až neskorý stredovek, až po novodobú tvorbu.

  Zaujímavé odborné články s numizmatickou tematikou alebo odborné články zamerané na investovanie nájdete aj na našom blogu

  auctions

  Naše publikácie

  Aukčné katalógy

  catalogue-1
  catalogue-2
  catalogue-3
  catalogue-4

  Katalógy mincí a medailí ČSR, ČR a SR

  coins-catalogue-1
  coins-catalogue-2
  coins-catalogue-3
  coins-catalogue-4

  Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky

  banknotesSRCR-1
  banknotesSRCR-2