Vyberte si jazyk:

Ako sme vznikli a čomu sa venujeme...

Spoločnosť MACHO & CHLAPOVIČ a. s. bola založená v roku 2010 s úmyslom využiť rodinné know-how a nadviazať na bohatú numizmatickú tradíciu oboch rodín. Znalosti trhu, zberateľské skúsenosti a rodinnú históriu sme pretavili do schopnosti poskytovať sofistikované služby širokej zberateľskej verejnosti aj investorom. Máme dobré znalosti a skúsenosti z oblasti finančných trhov, medzinárodného práva, portfólio manažmentu aj z oblasti alokácie aktív do historicky a zberateľsky atraktívnych predmetov a na základe toho dokážeme uspokojiť aj tú najnáročnejšiu privátnu klientelu. S našimi dvomi pobočkami v Bratislave a Prahe veľmi aktívne pokrývame najmä región Čiech, Slovenska, Rakúska a Maďarska. Nájdete nás však na všetkých zaujímavých aukciách a dôležitých veľtrhoch v Európe, USA aj v Ázii.

Sme jedinou spoločnosťou v našom regióne, ktorá splnila náročné kritériá pre prijatie do IAPN (medzinárodné združenie profesionálnych numizmatikov) založenej v roku 1951 v Ženeve. Protifalzátorská komisia v rámci IAPN, IBSCC (International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins), je jedinou medzinárodnou nezávislou autoritou posudzujúcou pravosť. Aktívne s ňou spolupracujeme a snažíme sa svojimi profesionálnymi radami prispievať k jej kvalifikovaným rozhodnutiam.

Obchod

Prevádzkujeme kamenné predajne s profesionálnym zázemím v Bratislave a Prahe. Máme úspešný internetový obchod s numizmatickým tovarom, pomôckami pre numizmatikov a s investičným zlatom a striebrom. Predávame, vykupujeme a príjmame do komisu mince, medaily, bankovky, rády a vyznamenania.

Aukčný dom

Dva krát do roka organizujeme niekoľko veľkých mezinárodných aukcií. Účasť na týchto aukciách zo strany domácej aj zahraničnej klientely je možná buď osobne na parkete, alebo on-line prostredníctvom internetu z celého sveta. Sme držiteľmi niekoľkých celosvetových aukčných rekordov, týkajúcich sa mincí a medailí z území Českej a Slovenskej republiky. Naša starostlivosť o korektný popis kvality a vád predmetov, spolu s nekompromisným a starostlivým posudzovaním ich pravosti je v kombinácii s vysokými etickými štandardmi bezkonkurenčná. Sme regionálnym lídrom v metodológii, technológiách a komplexnom posudzovaní autenticity predmetov. Ako jediní, doživotne a neobmedzene ručíme za pravosť všetkého, čo predáme. Sme logickou prvou voľbou, ak rozmýšlate kde predať špičkový numizmatický materiál.

Výskumná a publikačná činnosť

Zameriavame sa hlavne na mapovanie a popisovanie razieb mincí a medailí z území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie v historickom kontexte politických a ekonomických prepojení v rámci Európy. Na Čechy a na Slovensko nazeráme jednak z pohľadu produkčnej kapacity drahých a ušľachtilých kovov s markantným ekonomickým významom, a tiež ako na historické územia s bohatou umeleckou tvorbou svetového významu. Profesionálne pokrývame európske razby od keltov, cez ranný až neskorý stredovek, až po novodobú tvorbu.

Odborné poradenstvo

Poskytujeme konzultácie a poradenstvo s cieľom priniesť našej klientele a numizmatickej verejnosti silnú odbornú podporu pri ich investičných a zberateľských aktivitách. Snažíme sa, v spolupráci s autoritami (NBS, ČNB, Národní museum Praha, Slovenské národné múzeum, Múzeum mincí a medailí Kremnica, Nemzeti Múzeum Budapešť, Kunsthistorisches Museum Wien atď … ) a vedeckou obcou doma aj v zahraničí, overovať pravosť a pôvod (históriu) numizmatického materiálu, pomáhať pri jeho objektívnom ocenení a budovať podrobnú neverejnú databázu jednotlivých numizmatických predmetov a falzifikátov. Radi budeme nápomocní pri ocenení jednotlivých predmetov aj ucelených zbierok. Vieme pomôcť s ich budovaním, pokračovaním, profiláciou, ochranou aj najlepším možným predajom.