Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Novinky
 • >
 • Rôzne
 • >
 • IAPN CONGRESS Mallorca 2022
 • Rôzne

  IAPN CONGRESS Mallorca 2022

  Kongres medzinárodného združenia profesionálnych numizmatikov
  main image

  Od štvrtka 26. mája do nedele 29. mája sa konal kongres medzinárodného združenia profesionálnych numizmatikov IAPN (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL NUMISMATISTS). Členovia IAPN sa tento rok stretli na Malorke.

  IAPN_1

  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL NUMISMATISTS – IAPN

  Medzinárodné združenie profesionálnych numizmatikov IAPN bolo založené v roku 1951 v Ženeve. IAPN združuje viac ako 114 numizmatických firiem, ktoré sa nachádzajú na všetkých piatich kontinentoch v rámci 23 krajín sveta. 

  Každý člen musí dodržiavať prísne pravidlá IAPN, ktoré sa venujú:

  • ochrane a zachovaniu nášho numizmatického dedičstva, 
  • podpore zdravého numizmatického trhu riadeného prísnymi etickými normami, 
  • podpore vedeckého výskumu a väčšej verejnej informovanosti o numizmatike a 
  • podpore spoločenstva medzi numizmatikmi všetkých národov. 

  Na podporu týchto cieľov sa členovia IAPN zaväzujú:

  • Zaručiť pravosť všetkých položiek ponúkaných na predaj.
  • Zaručiť, že všetky predávané predmety majú overený pôvod vlastníctva.
  • Presne popísať numizmatické položky.
  • Plniť všetky zmluvné záväzky riadne a včas.
  • Podporovať a uľahčovať výmenu numizmatických informácií a myšlienok pri podpore numizmatického výskumu a šírení numizmatických poznatkov.

  Spoločnosť Macho & Chlapovič ako jediná spoločnosť v našom regióne splnila tieto náročné kritériá pre prijatie do medzinárodného združenia profesionálnych numizmatikov (IAPN).

  AINP-prezident

  Prezident IAPN Daniel F. Sedwick.

  IAPN CONGRESS Mallorca 2022

  Kongres na Malorke sa niesol v pracovnom, ale aj priateľskom duchu. Našu spoločnosť zastupoval Elizej Macho a Dušan Ivanič. Na Malorke sa stretli s numizmatikmi z celého sveta, kde mali priestor prerokovať dôležité otázky v rámci numizmatického trhu a nových trendov, ale aj vytvoriť či posilniť vzájomné priateľstvá. Veľký prínos IAPN pre našu spoločnosť vidíme najmä v prehlbovaní profesionálnej medzinárodnej spolupráce a vzťahov, aby náš servis pre lokálnych klientov bol vždy na bezkonkurenčnej úrovni. Ako členovia IAPN sa navzájom radíme, pomáhame si a máme k dispozícii expertov a zbierky múzeí vo viacerých krajinách.

  IAPN 4

  IAPN 3

  IAPN

  Najnovšie články