Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Novinky
 • >
 • Numismatika
 • >
 • Jak pandemie ovlivnila investiční chování na sběratelském trhu?
 • Numismatika

  Jak pandemie ovlivnila investiční chování na sběratelském trhu?

  Elizej Macho odpovídá na vaše dotazy
  main image

  Jaká je situace na sběratelském trhu v době pandemie?

  Trh se chová způsobem, jako by běžným pracujícím vzrostl disponibilní příjem. Předměty, které stály před pandemií stovky eur, stojí dneska tisíce. Na cenovou úroveň zhruba 2000 eur se všechno dostalo enormní rychlostí. Horní segment špičkových vzácných mincí, které se v dlouhodobém horizontu vždycky zhodnocují nejvíce, rostl slušně, ale zaostává. Zdá se, že tzv. „smart money“ vyčkávají na cenové poklesy různých aktiv v nouzi, které krize přinášejí. Zatím se žádné panické výprodeje nekonají, ovšem černé labutě se obvykle objevují neočekávaně.

  Rozprodávali lidí své sbírky?

  Ne, bohužel. Na trhu se neobjevuje větší množství materiálu, který by pomohl uhasit žízeň sběratelů a investorů. Na trhu stále vládne značná asymetrie, protože kupujících je násobně více než prodávajících. U špičkových předmětů často není motivací pro prodej ani enormní růst cen. Jedná se o majetkovou složku, kterou se vyplatí hromadit roky, ba i po celé generace. Vzácné mince dokáží výnosností překonat benchmarkový akciový index S&P 500 při poloviční volatilitě. Jejich  korelační vlastnosti v diverzifikovaném portfoliu přinášejí investorům klidný spánek i v nejtěžších dobách.

  Dukát Karla Egona Fürstenberka z roku 1772 se vydražil za 99 000 eur, tedy více než 2,5 milionů Kč. Vyvolávací cena dukátu začínala na částce 10 000 eur, přičemž konečná prodejní cena překonala očekávání trojnásobně.

  A co když lidé v době pandemie investovali do zlata?

  Lidé zpanikařili a když přišly první lockdowny, chtěli nakoupit zlato za jakoukoliv cenu. Na planetě se zastavila spedice a nebylo možné ho fyzicky doručovat do zámoří. Museli jsme se spolehnout na domácí zdroje, které byly, vzhledem k poptávce, velmi omezené. Vysvětlovat investorům, že mají nakupovat postupně v dobách, kdy je klid a příznivé podmínky, případně po korekcích, a zvažovat cenu, je jako vysvětlovat malému dítěti, že si nemá strkat špinavé prsty do pusy. 99% z nich to dělá přesně naopak. V klidných časech eliminují ze své mysli všechna rizika a nenakupují. V dobách nejistých a v dobách prudkého růstu cen panikaří a naskakují do rychle jedoucího vlaku s následkem zranění. Když se situace zklidní, často zase zapomínají, prodávají za nižší ceny a realizují ztráty. Neuvědomují si, že jednou může nastat situace, kdy dojde ke zhmotnění vícero rizik, které nepovažovali za významné a potom už nenakoupí vůbec nic.

  K čemu lidí, kteří se sběratelství věnují, inklinují v době pandemie?

  Chuť sběratelů i investorů nakupovat v období pandemie značně vzrostla, i když ne rovnoměrně napříč segmenty. Vzhledem k absenci růstu nabídky došlo ke globálnímu vzrůstu cen. Bohužel, tato situace zatím stále trvá. Uvítal bych zklidnění na trhu a v ideálním případě i nějaké impulzívní realizace v podobě prodejů. Dneska by je trh bez váhání přijal. Numismatický trh je svojí stabilitou a nízkou volatilitou známý.  

  Oblíbený produkt investičního zlata - Maple Leaf 1 unce

  Jaký další vývoj lze očekávát?

  Pokud se týká vzácných předmětů ve velmi omezené nabídce, zde neočekávám žádné velké korekce ani výprodeje. 150 roků vývoje cen u vzácných mincí vypadá jako vyhlazená exponenciála. Už v tomto roce očekávám korekci segmentu/co se týká běžných, méně zachovalých mincí a stagnaci segmentu levnějších mincí. Drahé a vzácné mince, u nichž byl růst opatrnější, čeká podle mého názoru v nejbližších pěti letech růst skokový. U nich došlo nejenom k zaostání relativní hodnoty, ovšem klesá i jejich nabídka na trhu. Do toho přichází i rozdrobení vlastnictví mezi více majitelů v podobě kolektivního investování či do budoucna NFT (non-fungible tokens), což přinese více globální poptávky množstvím drobných investorů. Oni budou chtít profitovat z jedinečných vlastností dosud nedostupného aktiva a také budou chtít diverzifikovat svůj majetek do různých forem aktiv, jež kromě zajímavého případného výnosu s sebou nesou i pozitivní karmu. Zelené projekty, podpora umění, kulturního dědictví, vzdělávání nadaných dětí, vědy a výzkumu apod.

   

  Jaký byl objem dražeb v době pandemie? 

  Koronavirová pandemie měla dopad i na objemy prodejů realizovaných v aukcích. Zdaleka ne každý aukční dům byl schopný sestavit aukční nabídku, respektive jít do rizika prodeje špičkového sběratelského materiálu pouze přes virtuální prostředí bez sálové účasti. Dražby přes internet prostřednictvím narychlo vytvořených call center se nakonec ukázaly být dobrým tahem. Účast klientů byla rekordní, stejně tak i objem nových klientů, kteří se do těchto dražeb přihlásili. V roce 2020 sice došlo ke snížení objemu prodaného materiálu zhruba o 26 %, ovšem díky rekordnímu nárůstu chuti nakupovat ceny výrazně vzrostly. Československé aukční domy prodaly v roce 2019 numismatické sběratelské předměty o celkové hodnotě 19,6 mil. eur, zatímco v roce 2020 ve finále pouze za 14,5 mil. eur. Ze stejného důvodu byl zaznamenán útlum v přímých prodejích. Kdyby byla nabídka, bez problémů by došlo k prodeji vyššímu až o trojnásobek. Překážky v nabídce materiálu na trhu se vyskytly jednak kvůli omezením v cestování, čili v omezeném přílivu materiálů ze zahraničí, a jednak proto, že klienti kvalitní materiál blokovali. V roce 2021 se situace zastabilizovala. Aukční domy přijaly online formu jako adekvátní ekvivalent sálových aukcí a i přes pandemii realizovaly aukční prodej ve standardním rozsahu. I přes stoupající ceny jejich ochota prodávat stále klesala. Překvapivě vůbec nedošlo k efektu . „prodejů z nouze“. Naopak, na trhu se objevují noví silní klienti ve snaze diverzifikovat a ochránit svůj majetek. Konkrétní objem prodeje sběratelských předmětů českých a slovenských aukčních domů za rok 2021 zveřejníme již brzy.

  AUTOR: Elizej Macho, výkonný ředitel

  Elizej je spoluzakladatelem a řídícím partnerem společnosti. Jeho fascinace mincemi a penězi začala v raném dětství. K systematickému sbírání ho přivedl dědeček, který byl zakladatelem sběratelské tradice v rodině. Odborně a znalecky se věnuje širokému období od keltských mincí z našich území až po moderní ražby 20. století. Renesanční a barokní medaile a zkušební ražby jsou jeho užší specializací. Předchozí zkušenosti z analýz finančních trhů, tradingu a portfolio managementu vyústily do jeho pozice stratéga a manažera tržních rizik ve skupině Macho & Chlapovič.

  Pokud máte další dotazy týkající se sběratelství nebo investic, pošlete nám je na adresu marketing@machochlapovic.com

   

  Autor

  Person-front
  Elizej Macho

  Výkonný ředitel

  Elizej je spoluzakladatelem a řídícím partnerem společnosti.

  Jeho fascinace mincemi a penězi začala v raném dětství. K systematickému sbírání ho přivedl dědeček, který byl zakladatelem sběratelské tradice v rodině. Odborně a znalecky se věnuje širokému období od keltských mincí z našich území až po moderní ražby 20. století. Renesanční a barokní medaile a zkušební ražby jsou jeho užší specializací. Předchozí zkušenosti z analýz finančních trhů, tradingu a portfolio managementu vyústily do jeho pozice stratéga a manažera tržních rizik ve skupině Macho & Chlapovič.

  V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúcich sa zberateľstva alebo investícií, pošlite nám ich namarketing@machochlapovic.com.

  Nejnovější články