Vyberte si jazyk:

Jak dražit?

Účast přímo v sále

 • registrace přímo na místě
 • autentická atmosféra přímé dražby
 • všechny položky jsou k dispozici po dobu celé aukce
Jestliže se chystáte zúčastnit aukce osobně v sále, registraci provede náš zaměstnanec přímo na místě před začátkem aukce.

Připravte si, prosím, platný doklad totožnosti. Při registraci budete požádáni o vyplnění registračního formuláře a GDPR souhlasu. V rámci registrace vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete moct dražit. Svůj zájem o příhoz provedete tradičně zvednutím svého aukčního čísla tak, aby je licitátor viděl. Na závěr každé položky uvede licitátor finální vydraženou částku a dražební číslo úspěšného dražitele.

klienti klienti numizmatika

Přímou účastí získáváte výhody:

 • 1Obhlídky materiálu jsou v sále k dispozici hodinu před začátkem aukce a také po dobu celého trvání aukce.
 • 2V případě stejného příhozu více dražitelů má dražitel v sále přednost před dražitelem přes internet.
 • 3Během aukce nebo po jejím skončení si můžete vyzvednout fakturu nebo provést platbu v hotovosti do výše 5 000 eur.
 • 4Při vydražení položek v celkové hodnotě vyšší než 10 000 EUR, včetně aukční přirážky, se klient musí podrobit procesu kontroly klienta ve smyslu zákonných postupů KYC (Know Your Customer). Při osobní účasti na aukci můžete ušetřit Váš čas, protože tento proces absolvujete přímo na ní.
clienti

Dražení přes telefon

 • registrace e-mailem minimálně 3 dny předem
 • v sále za Vás draží telefonista
Pokud máte zájem o dražení v sále přes telefon, kontaktujte nás, prosím, v dostatečném předstihu, nejpozději 3 dny před konáním aukce.

Při registraci budete požádáni o zaslání vyplněného registračního formuláře , GDPR souhlasu a skenu dokladu totožnosti. V den aukce Vás bude nejprve kontaktovat náš telefonista, aby se Vám představil a následně Vás bude kontaktovat pár minut před položkami, které se chystáte dražit. Telefonista za Vás bude na aukci realizovat příhozy, jako byste byli Vy v sále přítomni.

Dražení přes telefon přináší následující výody:

 • 1Nemusíte sledovat celou aukci a riskovat, že přijdete o dražení položky, o kterou jste měli zájem.
 • 2Nemusíte cestovat a ani neriskujete problémy s připojením na internet.
 • 3V případě technických problémů po dobu hovoru může licitátor chvíli počkat nebo položku přeskočit a znovu se k ní vrátit později.

Dražení přes on-line aukční platformu

 • registrace online min. 24 hodin předem
 • výše kreditního limitu 10 000 eur
 • možnost požádat o navýšení kreditního limitu min. 3 dni před aukcí
 • možnost dražit/přihazovat? v reálném čase nebo podáváním limitů před zahájením aukce
clienti

Dražím poprvé

Pokud se chystáte účastnit aukce on-line, zaregistrujte se, prosím, prostřednictvím naší on-line aukční platformy, která je k dispozici na této adrese.

Udělejte to prosím v dostatečném předstihu, minimálně 24 hodin před začátkem aukce. Registrací získate kredit ve výši 10 000 eur. Jestliže máte zájem o navýšení kreditního limitu, kontaktujte nás, prosím, v dostatečném předstihu, nejpozději 3 dny před konáním aukce. Pro posouzení Vaší žádosti od Vás můžeme požadovat dodatečné informace, prokazující Vaši identitu, reference, finanční zabezpečení aj.

Prosím, vezměte na vědomí, že během registrace můžete být vyzváni k verifikaci vašich osobních údajů prostřednictvím bezpečné a důvěryhodné on-line služby. V rámci procesu ověření své identity budete potřebovat váš průkaz totožnosti a smartphone. Klientům, kteří úspěšně verifikační proces neabsolvují, nebude v aukci umožněno dražit.

Jsem registrovaný dražitel

Jestliže jste se již někdy v minulosti zaregistroval, pro zajištění bezproblémového průběhu aukce si prosím zkontrolujte a aktualizujte, svoje údaje, a také Váš kreditní limit.

Před vstupem do aktuální aukce musíte odsouhlasit aktuální aukční podmínky.

Prosím, vezměte na vědomí, že můžete být vyzváni k verifikaci vašich osobních údajů prostřednictvím bezpečné a důvěryhodné on-line služby. V rámci procesu ověření své identity budete potřebovat váš průkaz totožnosti a smartphone. Klientům, kteří úspěšně verifikační proces neabsolvují, nebude v aukci umožněno dražit.

clienti

3 kroky úspěšného dražitele

 • 1

  Zaregistrujte se přes naši on-line aukční platformu, která je k dispozici na této adrese.

 • 2E-mailem Vám bude doručen odkaz. Kliknutím na tento odkaz dokončíte Vaši registraci.
 • 3V den konání aukce se přihlaste pomocí Vašich přihlašovacích údajů na on-line aukční platformu a můžete dražit.

Jak online dražba probíhá?

Poté, kdy jste se v den konání aukce úspěšně zaregistroval, stačí se už jen přihlásit do on-line aukční platformy. K dispozícií máte volbu jazyka – slovenština, čeština a angličtina.

Po kliknutí na „Aktuální aukce“ uvidíte aktuální draženou položku a její vyvolávací cenu. Zároveň si můžete zapnout zvuk přenášený živě přímo ze sálu. Když se budete chtít zapojit do dražby, stačí jen potvrdit svůj příhoz kliknutím.

Všechno, co potřebujete, je jen aktuální verze internetového prohlížeče, např. Mozilla, Safari, Firefox, Google Chrome nebo Microsoft Explorer. Aukce se můžete zúčastnit prostřednictvím smartphonu, tabletu, notebooku nebo počítača. Instalace dalších doplňků, jak Java, Flash apod., není zapotřebí.

computer

Limitní ceny/ Omezení nabídky

Registrovaní účastníci mohou prostřednictvím naší on-line aukční platformy dražit v aukci v reálném čase nebo podat svoje limitní nabídky před začátkem aukce.

Svoje limitní ceny můžete zadat před zahájením aukce prostřednictvím naší on-line aukční platformy. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že Váš kreditní limit pro dražení přes on-line aukční platformu bude společný/stejný, jako je limitní cena.

Výhody a rizika dražení prostřednictvím on-line platformy:

 • Můžete se účastnit aukce z pohodlí Vašeho obýváku, na pláži nebo z jakéhokoli jiného místa. Stačí Vám připojení na internet, včasná registrace a včasné schválení navýšení kreditního limitu.
 • Limitní ceny mají přednost. V případě stejného příhozu více dražitelů má limitní cena přednost před dražiteli přítomnými na sálové aukci a na internetu. Ovšem upozorňujeme, že dražitel osobně přítomný na sálové auci má přednost před dražitelem přes internet.
 • Dražení přes on-line aukční platformu s sebou nese i rizika spojená s případným výpadkem připojení k internetu nebo s jinými technickými problémy. A pokud položku, kterou jste chtěli dražit, propásnete, nelze se k ní už vrátit.

Veškeré zde uvedené informace a lhůty platí pro fyzické osoby. Pokud si přejete dražit jako právnická osoba, podívejte se na podmínky a lhůty dražení pro právnické osoby.

Aktuální aukce

Podívejte se na probíhající aukci