Vyberte si jazyk:

Aktuální aukce

Aukce #29

Antika | Středověk | Sedmihradsko | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Vyznamenání a odznaky | Bankovky


14.10.2022

Mandarin Oriental Hotel Prague

Nebovidská 459/1, Malá Strana, Praha 1


Registrace na aukci

Aukční podmínky

stiahnuť súbor

Limitní lístek

stiahnuť súbor

GDPR souhlas

stiahnuť súbor

Pokyny k účasti na aukci


Podmínky účasti

Zúčastnit se aukce a nabýt koupí zboží je možné pouze svým jménem a na svůj účet; zastoupení je vyloučeno. Účast na aukci je podmíněna identifikací zájemce o účast na aukci a jeho řádnou registrací.

 

Pokud plánujete dražit na právnickou osobu, připravte si prosím také originály příslušných dokumentů (výpis z obchodního rejstříku apod.), za účelem identifikace osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a identifikace skutečných majitelů právnické osoby. Kontaktujte nás, prosím, v dostatečném předstihu, nejpozději 7 pracovních dní před konáním aukce.


Registrace na aukci

Účast v sále:

Pokud se plánujete účastnit aukce osobně v sále, registraci vykoná náš pracovník přímo na místě před zahájením aukce. Připravte si prosím platný doklad totožnosti. Při registraci budete požádán o vyplnění registračního formuláře a GDPR souhlasu.


Pokud máte zájem o dražení v sále na telefon, kontaktujte nás, prosím, v dostatečném předstihu, nejpozději 3 dny před konáním aukce.


Účast na dálku: 

Pokud se plánujete účastnit aukce on-line, zaregistrujte se prosím přes naší on-line aukční platformu, která je k dispozici na této adrese. Učiňte tak prosím v dostatečném předstihu. Pokud jste se již v minulosti zaregistrovali, prosím zkontrolujte a v případě potřeby si aktualizujte své údaje, jakož i svůj kreditní limit, abyste si zajistili bezproblémový průběh aukce. Máte-li zájem o vyšší kreditní limit, kontaktujte nás, prosím, v dostatečném předstihu, nejpozději 3 dny před konáním aukce. Abychom mohli posoudit vaši žádost, můžeme od vás požadovat dodatečné informace prokazující Vaši identitu, reference, finanční zajištění atd.


Registrovaní účastníci mohou prostřednictvím naší on-line aukční platformy dražit v aukci v reálném čase nebo podávat své limitní nabídky před zahájením aukce.


Prohlídky aukčního materiálu

Před aukcí poskytujeme možnost osobně si prohlédnout dražené položky. Dražitel tak má možnost sám posoudit stav a hodnotu předmětů, o které má zájem. Prohlídky se konají v prostorech našich prodejen (Bratislava a Praha) v termínech, které jsou uvedené v aukčním katalogu. Mimo to je též možné si všechny položky prohlédnout též v aukčním sále v den konání aukce (před i v průběhu konání aukce).


lots viewing


Důležité právní informace

V souladu s platnou právní úpravou v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vyhodnocujeme podle zákonných kritérií u každé transakce míru rizika legalizace. Účastník je při registraci informován o povinnosti - v kterémkoliv stádiu průběhu aukce jako i po ukončení aukce - poskytnout nám součinnost a informace potřebné k jejich identifikaci a v zákonném rozsahu i další informace potřebné k posouzení míry rizika legalizace (údaje pracovní, hospodářské či finanční povahy apod.).


Řádná úhrada příslušných daní, cel a poplatků splatných v zahraničí je odpovědností kupujícího. Při vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí je povinností kupujícího pořídit si na vlastní riziko a vlastní náklady příslušné osvědčení k vývozu. Po zvláštní dohodě poskytneme kupujícímu za úplatu službu pořízení osvědčení k vývozu.


Všechny poskytnuté informace zpracováváme v souladu s GDPR výhradně za účelem dodržování zákonných povinností, kterým podléháme.

Články spojené s aukcí

Blog post img

srpen 11, 2022

Zkušební ražby v Aukci #29

Představujeme položky aukce

Blog post img

duben 28, 2022

Pětkrát více než před deseti lety...

Zlatá medaile 1686 - Osvobození Budína od Turků

Blog post img

duben 27, 2022

10 Kč 1993 varianta malé Kč

Jak ji rozeznat?

Blog post img

duben 26, 2022

Zkušební ražba 20 Kč 1938 prodána za 7 milionů Kč

V jarní aukci se dražilo hned několik vzácných zkušebních ražeb

Blog post img

duben 25, 2022

eLive aukce startují již dnes

V eLive aukci se bude dražit přes 1 500 položek

Blog post img

duben 24, 2022

Prodejní cena sady zlatých a stříbrných medailí dosáhla osminásobku ceny vyvolávací

Blog post img

duben 23, 2022

10 dukát 1631 Albrechta z Valdštejna prodán za 10,5 milionů Kč

Blog post img

duben 23, 2022

Aukce #28 na TN Live

Reportáž

Blog post img

duben 18, 2022

Výjimečná sbírka nejen drobných mincí Leopolda I. v aukci #28 eLive

Představujeme položky eLive aukce

Blog post img

duben 06, 2022

Extrémně vzácné platinové medaile

Představujeme položky v aukci #28