Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Novinky
 • >
 • Aukce
 • >
 • Keltská mince s motivem lučištníka
 • Aukce

  Keltská mince s motivem lučištníka

  1/3 Statéru (2. stol. př. Kr.)
  main image

  Výtvarné motivy nejstarších středoevropských keltských mincí

  Výtvarné motivy nejstarších středoevropských keltských mincí odráží nápadně často inspirační zdroje, které Keltové znali ze Středomoří – především z oblasti Makedonie, Thrákie, ale také z Itálie, pevninského Řecka, maloasijských osad, Sicílie a pravděpodobně i dalších oblastí antického světa. Většina převzatých motivů představovala v antickém prostředí v různé míře standardizovaná vyobrazení oblíbených scén či témat vycházející zpravidla z řecké mytologie. Zdaleka však nebyla vyhrazena pouze mincím. Ba právě naopak, jejich doménou bylo užité umění, představující všudypřítomnou kulisu antické všednodennosti, se kterou přicházeli do kontaktu Kelti při svých výbojích na přelomu první a druhé čtvrtiny 3. století př. Kristem a dlouhodobě jako žoldnéři ve službách řeckých panovníků.

   

  Ražba mincí představovala importovaný a myšlenkově zcela nový fenomén

  Přebírání antických motivů, a také hmotnostních standardů, je jednoznačným dokladem, že ražba mincí představovala v prostředí keltské společnosti importovaný a myšlenkově zcela nový fenomén. Antické motivy byly ve středoevropském prostoru v různé míře barbarizovány, a to ve formě i obsahu. Není vůbec zřejmé, kolik uživatelů keltských mincí vůbec tušilo, že mincovní obrazy „jejich“ platidel vycházely ze vzorů oblíbených ve vzdálených krajích antického světa. 

   

  Rychlý rozvoj ražby mince v koridoru Jantarové stezky, v prostoru Moravy a Dolního Rakouska, v polovině 3. století před Kristem, představoval mohutný inspirační impuls pro vývoj mincovnictví i v okolních oblastech laténské Evropy, zejména v Čechách. S určitým zpožděním došlo v Čechách k ražbě mnoha typů zlatých i stříbrných mincí v měnovém systému, který do značné míry kopíroval parametry měnového systému koridoru Jantarové stezky. Až na výjimky byly raženy zlaté statéry, jejich třetiny, osminy a čtyřiadvacetiny a také stříbrné oboly.

   

  1/3 Statéru (2. stol. př. Kr.)

  Velmi zajímavým v Čechách po delší období raženým typem zlaté keltské mince je typ klečící lučištník či klečící postava držící hůlky. Třetina statéru tohoto typu bude dražena v Aukci 27 pod položkou č. 2. Význam motivu rubní strany s polo-klečící postavou držící dvě zkřížené tyče či hůlky není zřejmý. Velmi nápadná je však podobnost vyobrazené scény s motivy achajmenovských mincí 5.–4. století př. Kr. Zlaté perské dárejky, obchodní mince s motivem klečícího krále-lukostřelce, byly raženy v ohromném množství více než sto let a jako velmi hodnotná obchodní mince byly rozšířeny také v Malé Asii. Často jsou tyto mince vyraženy excentricky a vyobrazení luku není úplné. Lze si snadno představit, že právě tento obraz byl vzorem, podle kterého byly keltské mince v Čechách raženy.

  Autor

  Person-front
  Tomáš Smělý

  Aukční specialista

  Tomáš je aukčním garantem pro keltské, řecké a římské mince, české středověké mince a habsburské mince do roku 1657, s výjimkou ražeb sedmihradských a uherských, a také garantem pro cizí mince do poloviny 17. století.

  S numismatikou se seznámil díky dědečkovi, který se jako důchodce věnoval sbírání mincí a při častých návštěvách vnuka seznamoval se svou nevelkou sbírkou a vedl ho k četbě numismatické literatury. Od té doby se Tomáš věnuje numismatice a to i na badatelské úrovni. Vyslovil řadu přednášek na tuzemských i zahraničních konferencích, pravidelně publikuje odborné články. Je považován za jednoho z předních odborníků na středoevropské keltské mincovnictví a české mincovnictví 16. a počátku 17. století.

  V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúcich sa zberateľstva alebo investícií, pošlite nám ich namarketing@machochlapovic.com.

  Nejnovější články