Vyberte si jazyk:

Jak jsme vznikli a čemu se věnujeme...

Společnost MACHO & CHLAPOVIČ a. s. byla založena v roce 2010 s úmyslem využít rodinné know-how a navázat na bohatou numismatickou tradici obou rodin. Znalost trhu, sběratelské zkušenosti a rodinnou historii jsme přetavili do schopnosti poskytovat sofistikované služby široké sběratelské veřejnosti i investorům. Máme dobré znalosti a zkušenosti z oblasti finančních trhů, mezinárodního práva, portfolio managementu a též z oblasti alokace aktiv do historicky a sběratelsky atraktivních předmětů. Na základě toho dokážeme uspokojit i tu nejnáročnější privátní klientelu. S našimi dvěma pobočkami v Praze a Bratislavě velmi aktivně pokrýváme zejména oblast Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Setkáte se však s námi na všech zajímavých aukcích a důležitých veletrzích v Evropě, USA i Asii.

Jsme jedinou profesionální společností v našem regionu, která splnila náročné kritéria přijetí do IAPN (mezinárodní sdružení profesionálních numismatiků) založené v roce 1951 v Ženevě. Protifalzátorská komise v rámci IAPN, IBSCC (International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins), je jedinou mezinárodní nezávislou autoritou posuzující pravost. Aktivně s ní spolupracujeme a snažíme se svými profesionálními radami přispívat k jejím kvalifikovaným rozhodnutím.

Obchod

Provozujeme kamené prodejny s profesionálním zázemím v Praze a Bratislavě. Máme úspěšný internetový obchod s numismatickým zbožím, pomůckami pro numismatiky a s investičním zlatem a stříbrem. Prodáváme, vykupujeme a přijímáme do komisního prodeje mince, medaile, bankovky, řády a vyznamenání.

Aukční dům

Dvakrát do roka organizujeme několik velkých mezinárodních aukcí. Účast na těchto aukcích ze strany domácí i zahraniční klientely je možná buď osobně v sále nebo online prostřednictvím internetu z celého světa. Jsme držiteli několika celosvětových aukčních rekordů týkajících se mincí a medailí z území Česka a Slovenska. Naše péče o korektní popis kvality a vad předmětů, spolu s nekompromisním a pečlivým posuzováním jejich pravosti, je v kombinaci s vysokými etickými standardy bezkonkurenční. Jsme regionální lídr v metodě, technologiích a komplexním posuzováním autenticity předmětů. Jako jediní doživotně a neomezeně ručíme za pravost všeho, co prodáme. Jsme logickou první volbou, pokud přemýšlíte, kde prodat špičkový numismatický materiál.

Výzkumná a publikační činnost

Zaměřujeme se zejména na mapování a publikování mincí a medailí z území bývalé rakousko-uherské monarchie v historickém kontextu politických a ekonomických vztahů v rámci Evropy. Na Česko a Slovensko nazíráme jednak z pohledu produkční kapacity drahých a ušlechtilých kovů s markantním ekonomickým významem a také jako na historická území s bohatou uměleckou tvorbou světového významu. Profesionálně pokrýváme evropské ražby od Keltů, přes raný až pozdní středověk, až po novodobou tvorbu.

Odborné poradenství

Poskytujeme konzultace a poradenství s cílem přinést naší klientele a numismatické veřejnosti silnou odbornou podporu při jejich investičních a sběratelských aktivitách. Snažíme se ve spolupráci s autoritami (ČNB, NBS, Národní muzeum v Praze, Slovenské národní muzeum, Muzeum mincí a medailí v Kremnici, Nemzeti Múzeum v Budapěšti, Kunsthistorisches Museum ve Vídni atd.) a vědeckou komunitou doma i v zahraničí ověřovat pravost a původ (historii) numismatického materiálu, pomáhat při jeho objektivním ocenění a budovat podrobnou neveřejnou databázi jednotlivých numismatických předmětů a falz. Rádi budeme nápomocni při ocenění jednotlivých předmětů i ucelených sbírek. Umíme pomoci s jejich budováním, pokračováním, směřováním, ochranou a také nejlepším možným prodejem.