Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Novinky
 • >
 • Různé
 • >
 • IAPN CONGRESS Mallorca 2022
 • Různé

  IAPN CONGRESS Mallorca 2022

  Kongres Mezinárodní asociace profesionálních numismatiků
  main image

  Od čtvrtka 26. května do neděle 29. května se konal kongres Mezinárodní asociace profesionálních numismatiků IAPN (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL NUMISMATISTS). Letos se členové IAPN setkali na Mallorce.

  IAPN_1

  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL NUMISMATISTS – IAPN

  Mezinárodní asociace profesionálních numismatiků IAPN byla založena v roce 1951 v Ženevě. IAPN sdružuje více než 114 numismatických firem, které se nacházejí na všech pěti kontinentech v rámci 23 zemí světa. 

  Každý člen musí dodržovat přísná pravidla IAPN, které se týkají:

  • ochrany a zachovávání našeho numismatického dědictví, 
  • podpory zdravého numismatického trhu, řízeného přísnými etickými normami, 
  • podpory vědeckého výzkumu a větší veřejné informovanosti o numismatice a 
  • podpory společenství mezi numismatiky  všech národů. 

  Na podporu těchto cílů se členové IAPN zavazují:

  • Zaručovat pravost všech položek nabízených k prodeji.
  • Zaručit, že všechny prodávané předměty mají ověřený původ vlastnictví.
  • Přesně popisovat numismatické položky.
  • Plnit všechny smluvní závazky řádně a včas.
  • Podporovat a usnadňovat výměnu numismatických informací a myšlenek při podpoře numismatického výzkumu a šíření numismatických poznatků.

  Společnost Macho & Chlapovič jako jediná v našem regionu splnila tato náročná kritéria pro přijetí do Mezinárodní asociace profesionálních numismatiků (IAPN).

  AINP-prezident

  Prezident IAPN Daniel F. Sedwick.

  IAPN CONGRESS Mallorca 2022

  Kongres na Mallorce se nesl v pracovním, ovšem i v přátelském duchu. Naši společnost zastupovali Elizej Macho a Dušan Ivanič. Na Mallorce se potkali s numismatiky z celého světa, měli tu nejen možnost prodiskutovat důležité otázky, týkající se numismatického trhu a nových trendů, ale taky utužit stávající přátelství a navázat nová. Velký přínos IAPN pro naši společnost vidíme hlavně v prohlubování profesionální mezinárodní spolupráce a vztahů tak, aby měly naše služby lokálním klientům vždycky bezkonkurenční úroveň. V rámci členství v IAPN si navzájem radíme, pomáháme si a jsou nám k dispozici odborníci a muzejní sbírky mnoha zemí. ‍

  IAPN 4

  IAPN 3

  IAPN