Categories

Neperforovaná je vzácna

Dvetisíc korunovú poukážku v roku 1945 vydala Slovenská národná banka a platila od 24.8.1945 do 31.10.1945.

Toto obdobie bolo veľmi krátke, bankovka obiehala iba 66 dní. Po uvedení do obehu banka poukážku preklasifikovala na bankovku. Na lícnej strane je uvedený nápis "Republika Československá", no napriek tomu platila len na území Slovenska. Vtedajšia doba bola zložitá a chaotická, čo sa odzrkadlilo aj na historickom vývoji 2000-korunovej bankovky.Návrh nevznikol plynulo a jednoducho ako u ostatných platidiel. Hotový návrh nevydanej 100-koruny III/1944 využili tvorcovia 2000-koruny. Nerealizovaná 100-korunová štátovka tak ožila vo forme 2000-korunáčky. Platidlo vyrobili na Slovensku v tlačiarni Neografia- Turčiansky Svätý Martin. Autorom výtvarného návrhu je Vladimír Vlček, farby modrá, zelená, hnedá ofset. Z tlačiarne vyšla na Slovensku a bola už akosi predurčená na to, aby platila na slovenskom území. Obiehala len v malom množstve.

Bankovka vznikala pomerne rýchlo, výtvarný nárvh je aj napriek tomu kvalitný. Autor výtvarného návrhu dokonale a správne zladil všetky farby. Platidlo tlačili ofsetom, na svoju dobu bola bankovka moderná. Veľkosť nominálu 2000-korún je zaujímavá, pre Slovensko a Československo netradičná a netypická. Počas platnosti táto bankovka prešla mnohými administratívnymi zmenami. Do obehu sa dostal iba malý počet exemplárov. Pre pomerne vysoký nominál sa zachovalo len veľmi málo kusov.

Na platidle je vodotlač na vysokej technickej úrovni, bankovka je chránená priebežnou vodotlačou typu Neografia II-typ 7. Pri tlači sa papier otočil v tlačiarenskom stroji do nesprávneho smeru, preto vodoznak môže mať viac variánt a pozícií-literatúra uvádza "4 varianty". Na základe tabuliek sa dá ľahko určiť typ priesvitky. škoda, že nevieme, aký typ vodoznaku má neperforovaná 2000-koruna. Ak by sa podarilo zozbierať varianty vodotlačí, bol by to zaujímavý materiál. Je pravdepodobné, že každá zachovalá neperforovaná bankovka má iný typ priesvitky.

Sú známe perforované aj neperforované exempláre. Perforované bankovky dávala banka svojim vysokopostaveným úradníkom pri rôznych jubilejných príležitostiach. Na bankovke je perforovaný text "SPECIMEN". Tento text umiestnený na platidle môže mať rôzne obmeny. Neperforovaná bankovka je veľmi vzácna a na trhu sa vyskytuje iba zriedkavo.

Pozn. (Macho & Chlapovič): Neperforovanú 2000-korunovú bankovku môžete nájsť v aukcii č. 2 Macho & Chlapovič (28. 04. 2011)

 

Podľa polohy vodoznaku určujeme 4 varianty:

Neperforovaná je vzácna

 

Zdroj: www.mojazbierka.sk

 

Literatúra:

Bajer-Holna-Kohout: Papírová platidla Československa 1919-2010

Návrhy 100 Ks 1944: www.numpszi.net

Obrázok vodoznakov: www.mojazbierka.sk

image

881

products immediately to subscribe

image

7 000+

satisfied customers

image

44

realized auctions

image

1 140 000

the most expensive item sold in auctions