Choose language:

Accepting material

auctions

Dvakrát do roka organizujeme medzinárodné numizmatické aukcie 

Aukcie Macho & Chlapovič sú v numizmatických kruhoch ako aj medzi investormi známe po celom svete. Kupujúci môžu dražiť osobne v sále, cez telefón, alebo on-line prostredníctvom internetu. Naša starostlivosť o korektný popis kvality a vád predmetov, spolu s nekompromisným a starostlivým posudzovaním ich pravosti je v kombinácii s vysokými etickými štandardmi bezkonkurenčná. Sme regionálnym lídrom v metodológii, technológiách a komplexnom posudzovaní autenticity predmetov. Ako jediní na Slovensku aj v Čechách, doživotne a neobmedzene ručíme za pravosť všetkého, čo predáme. Sme logickou prvou voľbou, ak rozmýšľate, kde predať špičkový numizmatický materiál.

Získajte punc renomovanej značky Macho & Chlapovič

 • Prevzatím položiek do aukcie dlhodobo preberáme na seba všetky riziká a záruky spojené s ich držbou a predajom.
 • Naša spoločnosť je dostatočne kapitalizovaná, takže spoluprácou s nami získavate dlhodobého a spoľahlivého partnera.
 • Sme známi svojim profesionálnym prístupom a morálnymi zásadami, čo zvyšuje dôveru našich klientov.
 • Ručíme za pravosť všetkých položiek v aukciách, a to doživotne a neobmedzene.
 • Tým, že predávate položky prostredníctvom našich aukcií, získavate punc pravosti položiek. To má, samozrejme, pozitívny vplyv aj na konečnú predajnú cenu.
logo
map

Oslovte stovky tisíc kupujúcich z celého sveta

Aukčné katalógy v tlačenej alebo online podobe priamo distribuujeme viac ako 7 000 záujemcom. Aukčné položky sú navyše prezentované v online katalógoch na našej stránke s viac ako 10 000 návštevníkmi. Naše aukcie často pritiahnu pozornosť médií, prostredníctvom ktorých sa aukčné položky dostanú do povedomia stovkách tisícom ľudí. Aukcie sú tiež propagované na rôznych numizmatických portáloch, napríklad sixbid.com, coinarchives.com, numismatika.cz, burza-minci.com, a pod.

Predajné ceny, ktoré prekonávajú očakávania

Sme držiteľmi niekoľkých celosvetových aukčných rekordov, týkajúcich sa mincí a medailí z území Českej a Slovenskej republiky. Predajné ceny dosahované v našich aukciách však často prekonávajú očakávania aj pri bežných položkách. Pri niektorých položkách sa konečná cena vyšplhá až na 4-5 násobok oproti pôvodnému odhadu predávajúceho alebo verejnosti. Máme tiež skúsenosti s organizovaním aukcií zameraných na draženie špecializovaných zbierok mincí, akou je špičková zbierka pána Kokolusa, alebo zbierka po p. Novákovi z Prahy.

1 140 000€
najdrahšia predaná položka v aukcii
14 200 000€
kumulatívna hodnota draženej zbierky pána Kokolusa
2 265 000€
hodnota draženej zbierky po p. Novákovi z Prahy

Aukčný materiál prijímame počas celého roka

Našim klientom vždy odporúčame osloviť nás v období medzi aukciami. Teda nie tesne pred ukončením termínu prijímania aukčného materiálu. Prináša Vám to viaceré výhody:

 • Máte väčšiu istotu, že Váš materiál bude umiestnený v najbližšej aukcii.
 • Aukčné položky štandardne neduplikujeme, aby si navzájom nekonkurovali. Preto sa pri prijímaní položiek riadime pravidlom, že zaraďujeme položky chronologicky v poradí v akom nám prišli.
 • Materiál, ktorý je prijímaný do aukcií je niekedy potrebné porovnať s exemplármi v iných zbierkach alebo múzeách. Tento proces si, samozrejme, vyžaduje svoj čas.
 • Vašim položkám sa vieme plne venovať a zaradiť ich s čo najpresnejšími informáciami (popismi, referenciami) do aukčného katalógu.
 • Aukčné položky vieme propagovať v rámci marketingových kampaní alebo osobných stretnutí s klientami.
 • Pri hodnotnom materiáli je možná dohoda o vyplatení zálohy vopred.
material

Ako funguje spolupráca?

Ak si nie ste istý, či Váš materiál má hodnotu alebo či je vhodný na predaj prostredníctvom aukcie, radi Vám pomôžeme. Neváhajte nás osloviť prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom. Stačí, ak pošlete fotografie materiálu a my Vás budeme kontaktovať. Samozrejme, o hodnote a vhodnosti umiestnenia položiek do aukcie sa viete poradiť aj v našich predajniach v Bratislave a Prahe. V prípade, že sa dohodneme na umiestnení Vášho materiálu do aukcií, všetko Vám vopred vysvetlíme - Zmluvu o komisionálnom predaji, preberacie protokoly, naše záväzky, prevzatie rizika, poistenie, ako aj celý postup našej spolupráce.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Attachments:

Povolené formáty png, jpg, jpeg, csv, txt, xlx, xls, pdf a maximálna veľkosť súboru 2MB.